PROBLEMAS SOBRE RODAS

Neste caso presentamos unha dinámica sinxela pero con moitísima potencialidade pois permite a reflexión, a creación e o pensamento matemático.

Encántame pola súa sinxeleza, facilidade de xogo e aplicacións.

Se lles pide ao alumnado que por equipos deseñen tres rodas. Poderían ser máis todo dependerá da idade. Cada unha das rodas as dividimos en catro partes. Tamén poderían ser máis , pero como digo, todo depende do nivel educativo. As rodas llas poderíamos tamén dar feitas pero creo que o labor creador é importante.

Unha vez crean as rodas fan un boceto. É importante que realicen un boceto e se acostumen a facelos cando teñan que deseñar algunha cousa pois permite o traballo en equipo, a posta en común de ideas e ver se o que facemos é viable ou require modificacións.

Nunha das rodas teñen que deseñar escenarios, pode ser un monte, un lago, unha praia (ou o que se lles ocorra).Noutra deben escribir números (dependendo do nivel os números poden ser maiores ou seguir certos criterios) e na última, símbolos de operacións matemáticas que poden ser tamén dobles, é dicir, nun mesmo sector do círculo poderiamos esribir suma e resta.

Logo, se lles reparten folios de cores ou cartulinas e pasan eses deseños a limpo.

Con isto feito pasamos a xogar. Se podería xogar cun spinner, cunha frecha como ruleta ou cun dado se numeramos os sectores do círculo.

No meu caso empreguei un dado. Tiraban o dado e decidían un escenario, un número e unha operación. Cando está señleccionado, teñen que crear un problema matemático ambientado nese lugar, con ese resultado e resolto empregando esa operación matemática.

Podemos facelo por equipo, individualmente ou en modo competición.

Todo un traballo competencial, moi interesante.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.